Czarnian, she wrote.
I am. I owe. I help. I listen. I suffer. I love. I hate. I sleep. I live. I lust. I want. I don't have. I miss. I AM.
starious' theme
Classic Blues Vintage - A Better Radio

Estoy escuchando Classic Blues Vintage - A Better Radio en TuneIn. #RealRadio

(Source: tumblr.com)